Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla, 190582494

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA


2017 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
      2016 m. 2017 m. 1 ketvirtis 2017 m. 2 ketvirtis 2017 m. 3 ketvirtis 2017 m. 4 ketvirtis
1 Bibliotekininkas 0,50  509,06 533,81  546,80 541,70 555,62
2 Darbininkas 1,00 396,42   374,06 380,00 190,00 380
3 Direkt. pavad.ugdymui 0,50  1045,45  830,98 856,34 867,74 934,77
4 Direkt. pavad.ūkio ir bendr.klausimams 1,00  441,06  469,81 503,97 501,77 484,41
5 Direktorius 1,00  1220,59 1155,61  1129,01 1133,02 1280,52
6 Informacinių technologijų specialistas 0,25  486,85 437,64  445,00 438,62 642,04
7 Katilinių priežiūros meistras 0,50  369,24 385,39  435,50   408,44
8 Kiemsargis     464,12 0,00 0,00 190,00 196,72
9 Kūrikas 1,00  395,58 383,32   432,62   417,60
10 Logopedas 0,50  685,29 680,72  726,26 679,60 787,27
11 Mokytojai 7,60  420,08 721,31  727,33 747 686,45
12 Mokytojo padėjėjas 0,50  399,42 406,70  420,22 420,00 427,00
13 Prailgintos d.d.gr.auklėtojas 1,50  619,88 602,95  604,74 645,30 640,20
14 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,61  752,41  701,67 732,93 728,06 827,46
15 Raštinės vedėjas 0,50  397,25  431,31 465,94 457,23 475,54
16 Rūbininkas 1,00  520,88 376,36  380,00 384,92 401,48
17 Sargas 3,00  465,28  474,25 439,00 533,15 524,47
18 Socialinis pedagogas 0,50   704,90   679,69 693,19 720,42 808,49
19 Specialistas sportui 0,25  427,62 412,37  418,92 408,53 424,34
20 Vairuotojas 1,00  369,45 381,61  391,50 390,62 397,81
21 Valytojai 4,00  346,23 381,61  380,00 380 397,10
 22 Ūkvedys   1,00         479,75

 

 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 173 svečiai ir nėra prisijungusių narių