Skelbimas apie laisvą direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams vietą

 1. Neatsiradus kandidatams su aukštuoju išsilavinimu, mokykla įdarbins ūkvedžio pareigybei asmenį be aukštojo išsilavinimo. 
 2. 1. Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla
 3. 2. Pareigybė – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 0,5 etato (arba ūkvedys, jei neturi aukštojo išsilavinimo)
 4. 3. Darbo sutartis – neterminuota
 5. 4. Kvalifikaciniai reikalavimai ir darbo pobūdis:
 6. 4.1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi gebėti vadovauti mokyklos aptarnaujančiam personalui, remdamasis darbuotojų pareiginiais nuostatais, paskirstyti aptarnaujančiam personalui darbus, sudaryti darbo ir atostogų grafikus, pildyti aptarnaujančio personalo darbo apskaitos žiniaraščius, rūpintis mokyklos materialiniais ištekliais, inventoriaus saugumu ir atnaujinimu, mokyklos patalpų ir teritorijos švara, remontu;
 7. 4.2.Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą, mokėti valstybinę kalbą, turi būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų lėšų įsigijimą ir panaudojimą;
 8. 4.3.Gebėti tvarkyti trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaitos, nurašymo ir inventorizacijos dokumentaciją;
 9. 4.4. Turi būti susipažinęs su darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, elektrosaugos reikalavimais, privalumas – išklausyti saugos kursai, pateikiant išvardytas kompetencijas įrodančius pažymėjimus;
 10. 4.5. Turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos teikimo kursus, pateikiant pažymėjimus;
 11. 4.6.Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, Exel, vairuoti automobilį;
 12. 4.7.Mokėti naudotis malkų ruošimo, mokyklos einamajam remontui reikalingomis techninėmis priemonėmis;
 13. 4.8.Gebėti rūpintis apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemomis, kontroliuoti jų techninį stovį, organizuoti ir pačiam atlikti mokyklos einamuosius remonto darbus;
 14. 4.9.Gebėti bendrauti su žmonėmis, būti pareigingas, sąžiningas.
 15. 5. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
 16. 5.1. prašymą dalyvauti atrankoje;
 17. 5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 18. 5.3. išsilavinimą ir kvalifikaciją bei pareigoms užimti reikalingas kompetencijas patvirtinančius dokumentus;
 19. 5.4. vairuotojo pažymėjimo kopiją
 20. 5.5. pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 21. 6. Dokumentai priimami  iki 2018-11-12 12 val. adresu: Gedimino g. 16, Eigirdžių mst., Telšių r. mokyklos raštinėje.
 22. 7. Atranka ir konkursas vyks 2018-11-15 10 val.
 23. Tel. (8 444) 41698, e.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 


Skelbimas apie laisvą IT specialisto vietą

 1. 1. Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla
 2. 2. Pareigybė – IT specialistas 0,5 etato 
 3. 3. Darbo sutartis – neterminuota
 4. 4. Kvalifikaciniai reikalavimai ir darbo pobūdis:
 5. 4.1 Išsilavinimas – pageidautina aukštasis, tačiau ne žemesnis kaip profesinis išsilavinimas.
 6. 4.2 Kalbų mokėjimas – privaloma mokėti lietuvių kalbą, pageidautina mokėti anglų k.
 7. 4.3 Žinoti įstatymus, norminius teisės aktus kompiuterizacijos klausimais, mokinių ir mokytojų duomenų bazės tvarkymo.
 8. 4.4 Išmanyti:
 9. 4.4.1.kompiuterinę techniką ir programinę įrangą;
 10. 4.4.2.darbo su kompiuteriais metodiką ir praktiką.
 11. 4.4.3.kompiuterinio tinklo plėtojimo galimybes;
 12. 4.4.4.mokyklos darbo organizavimą, valdymą;
 13. 4.4.5. Turi būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos teikimo kursus, pateikiant pažymėjimus.
 14. 4.5. Informacinių technologijų specialistas vykdo šias funkcijas:
 15. 4.5.1.prižiūri  mokyklos personalinius kompiuterius, kitą IKT įrangą, mokyklos internetinę svetainę.
 16. 4.5.2.rūpinasi mokyklos kompiuterių tinklu, jo atnaujinimu, siūlo kompiuterinės bazės atnaujinimo planus;
 17. 4.5.3.įdiegia kompiuterines programas, kurios leistų mokytojams patiems dirbti su klase, naudojant technologijas;
 18. 4.5.4.parengia kompiuterinėje klasėje, aktų salėje, kitose mokyklos patalpose ar miestelio bendruomenės salėje IKT renginiams, kuriuos organizuoja mokykla.
 19. 4.5.5.kaupia informacinę medžiagą kompiuterinės, programinės įrangos panaudojimo klausimais;
 20. 4.5.6.konsultuoja mokyklos darbuotojus, dirbančius su kompiuterine ir programine įranga;
 21. 4.5.7.laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimų;
 22. 4.5.8.laikosi bendrųjų elgesio ir profesinės etikos normų;
 23. 4.5.9.laikosi vidaus ir darbo tvarkos taisyklių;
 24. 4.5.10.laikosi profesinės etikos, mokyklos duomenų konfidencialumo ir be direktoriaus leidimo neteikia konfidencialumo informacijos apie mokyklą ir kitus asmenis.
 25. 4.5.11.administruoja mokyklos svetainę, primena darbuotojams dėl informacijos atnaujinimo.
 26. 5. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
 27. 5.1. prašymą dalyvauti atrankoje;
 28. 5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 29. 5.3. išsilavinimą ir kvalifikaciją bei pareigoms užimti reikalingas kompetencijas patvirtinančius dokumentus;
 30. 5.4. vairuotojo pažymėjimo kopiją
 31. 5.5. pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 32. 6. Dokumentai priimami  iki 2018-11-12 12 val. adresu: Gedimino g. 16, Eigirdžių mst., Telšių r. mokyklos raštinėje.
 33. 7. Atranka vyks 2018-11-15 10 val.
 34. Tel. (8 444) 41698, e.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

Dabar svetainėje 29 svečiai ir narių nėra