sveikinimas kovo 11 2018

 


 

 

Lytiškumo paskaitata

Kovo 9 dieną Telšių r. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje lankėsi lektorius Julius Mažonas. Lektorius vedė paskaitą, kurios tikslas – suteikti mokiniams mokslu grįstu ir amžiui pritaikytų žinių apie brendimą ir lytinę sveikatą, ugdyti paauglių gebėjimus ir įgūdžius kurti pagarbius, atsakingus ir lygiaverčius santykius, užtikrinti lytiškai plintančių ligų prevenciją ir įgalinti mokinius priimti saugius sprendimus bei komunikuoti įvairiais lytiškumo aspektais.

Gerbiamo lektoriaus teigimu labai svarbu, kad jaunas žmogus gebėtų teigiamai vertinti save ir savo kūno pokyčius, pozityviai mąstyti, priimti optimalius sprendimus darniems tarpasmeniniams santykiams kurti, kritiškai vertinti kitų įtaką bei atsispirti neigiamam socialiniam spaudimui.

Lektoriaus paskaitos susidėjo iš dviejų dalių. Paskaitos metu lektorius kalbėjo apie su lytiškumu susijusios elgsenos suvokimą, brendimą ir higieną. Paskaitos-diskusijos ir praktinio užsiėmimo metu mokiniams buvo formuojamas kritinis mąstymas, siekiant išsiugdyti gebėjimus ir įgūdžius kuriant pagarbius, atsakingus ir lygiaverčius santykius.

Mokiniai aktyviai dalyvavo paskaitoje, išsakė savo mintis, dalyvavo diskusijoje, analizavo kylančias problemas, įgijo kompetencijų, kurias pritaikys ir savo gyvenime.

Parengė: Visuomenes sveikatos priežiūros specialistė Airida Laurinavičienė

 


 

 

 

 

sveikinimas simtmecio

 

 


 

 

 Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka

Š. m. sausio 19 dieną 6 klasės mokiniai susirinko į neįprastą – integruotą – lietuvių kalbos ir dailės pamoką ,,Kuriu gražiausių sakmių knygą“. Ugdant mokinių kūrybiškumą, labai svarbu sudominti mokinius, kad noriai dalyvautų veikloje, kad įgyvendindami savo idėjas, galėtų ieškoti, fantazuoti ir kurti. Tad pirmiausia, remdamiesi turimomis žiniomis apie sakmes, mokiniai prisiminė, kokiomis savybėmis pasižymi velniai, perkūnas, laumės, kaip galima išperėti aitvarą, kur, pasak sakmių, šios būtybės gyvena ir kaip atrodo. Dailės mokytoja Audronė Bagužienė pademonstravo mokiniams dailininkų iliustracijų, aptarė galimus iliustravimo būdus. Tuomet pasidžiaugę jau atliktais darbais, savo sukurta ir suredaguota sakme ir pasidaryta knygele, nors dar visiškai ir tuščia, mokiniai kibo į darbą... Sakmę jie turėjo ne tik perrašyti ir iliustruoti, bet ir  komponuoti tekstą su iliustracijomis – kurti stilizuotą knygelę - sakmių veikėjų charakterius, įvykius perteikti atitinkamomis spalvomis, pasirinkta technika... Pamoka pavyko, atmosfera buvo labai draugiška, jauki. Juk sėkminga pamoka būna tik tada, kai mokiniai ir mokytojas pamokoje dirba be įtampos, nepakeldami balso, nesivaržydami vieni kitų, bet gerbdami, klausdami, aiškindamiesi ir ieškodami geriausių sprendimų. Mokiniai pamokoje ne tik patyrė kūrybinį džiaugsmą, įgyvendino išsikeltus tikslus, bet ir kiekvienas pajuto sėkmę, galimybę pasidžiaugti savo kūriniu su klasės draugais ir bibliotekoje surengti knygelių parodėlę...

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja V. Leipuvienė 

 


 

 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

Dabar svetainėje 78 svečiai ir narių nėra