Mokslo ir Žinių dienos šventės programa - Kvietimas

Maloniai kviečiame 2013-09-02 (pirmadienį) moksleivius, tėvelius, baigusius mūsų mokyklą mokinius ir dirbusius mokytojus, bei kitus Eigirdžių bendruomenės narius į Telšių rajono Eigirdžių pagrindinėje mokykloje vyksiančią Mokslo ir Žinių dienos šventę:

1. 9.15 val. klasės valandėlė 1-10 kl. mokiniams.

2. 10 val. ŠV. Mišios Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčioje.

3. Po Šv. Mišių Mokslo ir Žinių dienos šventė.

4. Pasibaigus šventiniam minėjimui 1-10 kl. mokiniams Lietuvos Laisvės 20-mečio pamoka.

5. 13 val. diskoteka „Šokim, trypkim, linksmi būkim“.

 Pagarbiai,
Danutė Juškienė
Telšių rajono Eigirdžių pagrindinės mokyklos
bendruomenės vardu


 

VĖL PIRMASIS SKAMBUTIS PAKVIETĖ Į KLASES

2013-2014 m.m. pradžios šventė prasidėjo Šv.Mišiomis Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje. Po Šv. Mišių visi – mokiniai, mokytojai, tėveliai, svečiai – sugūžėjo į mokyklos aktų salę. Nors lietus neleido pasidžiaugti  gausiai gėlėmis pasipuošusia mokyklos aplinka, šventiškai nusiteikusių dalyvių veiduose švietė šypsenos. Šventinis minėjimas pradėtas Lietuvos valstybės ir mokyklos himnais. Direktorė įžiebė mokyklos aukurą ir pakvietė saugoti trapų žiburėlį, kuris simbolizuoja kiekvieno mūsų mokyklos bendruomenės nario širdį.

 Priminė, kad mokykla 1-10 kl įgyvendina saugaus emocinio ugdymo programą LIONS QUEST, kuri padės išmokti tolerancijos, draugiškumo, pagarbos vienas kitam. Mokykla siekia strateginių prioritetų ir tikslų – sukurti saugią emocinę aplinką, skatinti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario iniciatyvą, mokytis savanorystės.

Šventėje dalyvavo nemažai garbių svečių: Seimo nario Valentino Bukausko patarėja  , Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Kaubrys, Degaičių seniūnijos seniūnas Antanas Kontrimas, Eigirdžių miestelio bendruomenės pirmininkė Adelė Srėbalienė, svečiai linkėjo mokiniams sėkmės ir noro siekti geresnių mokymosi rezultatų, mokytojams kūrybingumo ir kantrybės, tėveliams – atsakingai auginti savo vaikuose žmogiškąsias vertybes. Mokyklos direktorė pirmokėliams įteikė Pirmoko pasus, juos pasveikino ir dešimtokai. Po šventinio minėjimo mokiniai buvo pakviesti į Laisvės 20-mečio pamoką, svečiai apsilankė muziejuje, laiptų galerijoje. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje šiais mokslo metais mokosi 91 vaikas: 11 priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų (mokyt. V.Kačinskienė), ir, 29 1-4 kl. mokiniai (mokyt. Edita Vitkienė, Rita Mineikienė), 51 5-10 kl. mokinys (klasių auklėtojos V.Leipuvienė, L.Raudienė, R.Gustienė, M.Bidvaitė – Dargužienė, A.Žitaveckienė). Mokyklos vadovės D.Juškienė ir Daiva Bukinienė, pradinių klasių ir dalykų mokytojai V.Leipuvienė, S.Brasienė, N.Gurliauskaitė, A.Bagužienė, V.Vaidvilienė, V.Kovienė, A.Bagužienė, L.Normantas, j.Tamošauskas, A.Žitaveckienė, R.Gustienė, M.Bidvaitė Dargužienė, L.Raudienė, A.Skukauskas, V.Vaidvilienė, B.Šiaudkulis, logopedė V.Kačinskienė, socialinė pedagogė R.Jurevičiutė pasiruošę padėti mokiniams keliauti mokslo, visuomenės ir žmogaus pažinimo keliu. Jie mokosi ne tik pradinio ir pagrindinio ugdymo programos dalykų, bet noriai lanko ir neformaliojo ugdymo būrelius: sporto Judriųjų žaidimų, Sunkiosios atletikos (mokyt. B.Šiaudkulis), dailės technologijų ,,Paletė“ (mokyt. A.Bagužienė), šokio (mokyt. R.Gustienė), choras ir ansamblis (mokyt. M.Bidvaitė Dargužienė), maironiečių (direktorė D.Juškienė). Šiais mokslo metais veiklą pradėjo šaulių būrelis, kuriam vadovauja istorijos mokytojas Julius Tamošauskas. Mokykloje veikia pailginta darbo dienos grupė, biblioteka, visada atviras mokyklos muziejus, Laiptų galerija.

91 mokinys jau visą rugsėjį keliauja mokslo ir žinių traukiniu, kurį vairuoja 20 pedagogų – tegu būna sėkminga ši kelionė ir pasiekia mokslo metų pabaigoje finišą kuo geriausiais rezultatais. Sėkmingo kelio Mielieji Mokiniai, Mokytojai, gerbiami Tėveliai.

Direktorė Danutė Juškienė


 

Lietuvos maironiečių draugijos šventė, skirta Baltų vienybės  dienai ir 1863 metų sukilimo 150 – mečiui

Rugsėjo 20 dieną Lietuvos maironiečiai minėjo Baltų vienybės dieną ir šventė 1863 metų sukilimo 150-metį. Sambūryje dalyvavo ir mūsų rajono maironiečiai iš Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos (vadovė direktorė Danutė Juškienė), Telšių ,,Džiugo“ gimnazijos (vadovė lietuvių k. mokytoja Aušra Ramančauskienė) ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos (vadovė lietuvių k. mokytoja Gražina Narmontienė).

Gausus maironiečių būrys iš visos Lietuvos surinko Paberžėje, Kėdainių rajone. Čia aplankė Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčią – vieną gražiausių medinių šventovių vidurio Lietuvoje. Iš gidės pasakojimo sužinojome, kad joje kunigavo sukilėlių vadas Antanas Mackevičius, kuris ragino valstiečius kovoti prieš dvarininkus ir carinės Rusijos valdžią. Jis suorganizavo sukilėlių būrį ir 1863 m. pavasarį, perskaitęs sukilimo manifestą, pirmasis su bendražygiais pradėjo kovą. 1966 m į Paberžę sovietų valdžia atitrėmė buvusį politinį kalinį, kunigą kapucinų vienuolį Algirdą Mykolą Dobrovolskį – Tėvą Stanislovą. Šis dvasios milžinas platino draudžiamą literatūrą, rinko paveikslus, įvairias dekoracijas, įkūrė liturginių rūbų ir bažnytinių reikmenų muziejų. O svarbiausia, buvo dvasios Tėvas ne tik paberžiškiams, pas jį paguodos, patarimo ieškojo šeimos, paprasti ir garsūs valdžios žmonės, pagalbos prašė besistengiantys atsikratyti priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų. Tėvas Stanislovas stengėsi kiekvienam padėti.  2005 m. sustojo plakusi Tėvo Stanislovo širdis, šalia bažnyčios kapas ir aukštas ir kuklus kryžius, simbolizuojantis jo kuklų bet labai prasmingą gyvenimą. Liko jo darbai, jo mintys ir sukurta dvasinė ramybė – ir dabar čia netrūksta piligrimų, rengiamos jaunimo, šeimų stovyklos.

Paberžėje, buvusioje dvaro sodyboje, 1993 m. įkurtas kitas - 1863 metų sukilimo – muziejus, kuris prieš dvejus metus rekonstruotas, jame įrengta nauja ekspozicija. Paberžėje eksponuojami Lietuvos menininkų darbai, skirti sukilimui ir Paberžei, eksponuojami ir šiose apylinkėse dirbusio garsaus kryždirbio Vinco Svirskio kryžiai.

Užbaigę pažintį su Paberže maironiečiai vyko į Krekenavą (Panevėžio rajonas), kur kunigavo Antanas Mackevičius, gyveno ir kūrė poetas Maironis. Čia Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų mažojoje bazilikoje, garsėjančioje XVII a. meno kūriniu – stebuklingu Dievo Motinos paveikslu, išklausė šv. Mišias, kurias aukojo klebonas, teologijos mokslų daktaras Gediminas Jankūnas, mokykloje buvęs maironietis. Kerinčio  grožio bazilikoje visi giedojo Maironio ,,Lietuva brangi“, ,,Užtrauksme naują giesmę“. Po Šv. Mišių pašventinta Maironio pagerbimo lenta, stabtelta prie A.Mackevičiaus atminimo kryžiaus, visi maironiečiai pagerbdami 1863 m. sukilimo dalyvius ir jų vadovus, padainavo Maironio ,,Oi, neverk, motušėle“.

Lietuvos maironiečių draugijos renginyje dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės vadovai, švietimo, kultūros, Krekenavos seniūnijos atstovai. Tradiciškai buvome pavaišinti kvapia ir skania kareiviška koše ir arbata. Maironiečių vadovai buvo pakviesti į trumpą pasitarimą, kuriame padėkota šios šventės organizatoriams kėdainiškiams ir panevėžiškiams, aptarta tolesnė Lietuvos maironiečių veikla.

Grįždami namo, Telšių rajono mokyklų maironiečiai aplankė Pasandravį ir Bernotus, Maironio tėviškę, pasivaikščiojo Luknės ir Sandravos upelių pakrantėmis, jaunų ąžuolų alėja. Labai įdomiai muziejaus vadovė papasakojo apie poeto Maironio gyvenimą, pomėgius, meilę savo tėviškei.

Džiaugdamiesi gražiais rudens vaizdais, dalydamiesi mintimis apie rajono maironiečių veiklos planus, kupini kelionės įspūdžių grįžome į mums brangiausią ir vis gražėjantį miestą – Telšius.

 Danutė Juškienė, Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktorė, maironiečių būrelio vadovė


 

Lietuvos žydų genocido aukų diena

Telšių r. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje rugsėjo 23-25 dienomis paminėta Lietuvos žydų genocido aukų diena ir Vilniaus geto likvidavimo 70 metų sukaktis. Mokykla prisijungė prie akcijos, kuri vyko visoje šalyje, „Atminties kelias“. Šios akcijos tikslas, aplankyti žydų masinio naikinimo vietas esančias netoliese.

Renginio metu rugsėjo 23 dieną buvo rodomas istorinis – meninis filmas „Getas“, kuriame buvo vaizdžiai ir įtaigiai atskleistas didžiausio Vilniaus geto gyvenimas. Mokiniams tai paliko įspūdį, nes anksčiau jie nelabai įsivaizdavo, ką turėjo žmonės patirti, ką jautė. Su mokiniais trumpai aptartas filmas, o vėliau jie apibendrino rašydami samprotavimą „Mano mintys pažiūrėjus filmą „Getas““.

Rugsėjo 25 d. vyresnių klasių mokinai, tęsdami tradicijas, bei atsiliepdami į akciją „Atminties kelias“ vyko į Gerulius. Ten buvo sunaikinta įvairiais duomenimis nuo 1500 iki 4000 žydų tautybės žmonių, daugiausia moterų ir vaikų. Čia mokiniai prisijungė prie akcijos „Atminties kelias“, kuri vyko visoje Lietuvoje. Geruliuose prisirinkę lauko akmenų, ant jų užrašė čia žuvusių žmonių vardus, pavardes bei sudėjo simbolinį kelią. Mokiniai noriai dalijosi mintimis, kurias sukėlė visas renginys.

Mokiniai tęsdami mokyklos tradicijas, neleis sau pamiršti apie įvykius, kurie vyko netoli jų bei labiau gerbs savo krašto istoriją.

Parengė: istorijos mokytojas Julius Tamošauskas


 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 46 svečiai ir nėra prisijungusių narių