Tolerancijos diena

Lapkričio 16 dieną (pirmadienį) 341 Lietuvos mokykloje vyko Tarptautinei tolerancijos dienai skirta pilietinė akcija „Tolerancija Pasauliui“. Dalyvavo ir Eigirdžių pagrindinės mokyklos bendruomenė.


 

Spalvų savaitė ir Tolerancijos diena

Eigirdžių pagrindinėje mokykloje lapkričio mėnesį 16-20 d.vyko akcija „Spalvų savaitė“.

Pirmadienį puošėmės violetinės spalvos rūbais ar tos spalvos akcentais.

Antradienį džiaugiamės saulės spalva – geltona, trečiadienį – Lietuvos laukų spalva – žalia, o ketvirtadienį, kaip toj dainoj „raudona - tai mūsų kraujas“. Penktadienį užbaigėme spalvų savaitę ramybės ir taikos spalvomis: mėlyna ir balta.

Akcijos pradžioje – lapkričio 16 d. paminėjome Tolerancijos dieną. Kiekvienas bendruomenės narys segėjo T raidelę, o aktų salėje iš visų mokinių ir mokytojų sudarėme didelę T raidę. Padarytą nuotrauką išsiuntėme projektui „Drąsinkime ateitį“. Mūsų mokykla viena iš 375 Lietuvos mokyklų, kuri prisijungė prie šios tolerancijos akcijos.

Spalvų savaitę ir Tolerancijos dieną užbaigėme trumpa rikiuote. Buvo paminėti ir padėkos raštais apdovanoti aktyviausi bendruomenės nariai, tarėme garsiai žodžius, kurie turi žodžio Tolerancija sinonimus.

Mokyklos mokinių savivalda


 

Paskutinis projekto etapas

Lietus, kuris mus nuprausia,
Ievos žydinčios pavasarį,
Ežerai mėlyni, kaip mūsų akys,
Takas, vingiuojantis lyg pasaka,
Upės į jūrą įsiliejusios,
Vaivorykštė apjuosusi pievas,
Aš ir tu ir mes visi – Lietuva.

Šio posmo eilutėmis Eigirdžių mokykloje pradėjome rikiuotę, skirtą projekto ,, Lietuvininkais mes esam gimę“ aptarimui. Tai baigiamasis projekto darbas.

Visą lapkričio mėnesį buvo vykdoma edukacinė – kraštotyrinė programa ,,Mokyklos istorijos puslapius pavarčius“.
Pirmąjį lapkričio dešimtadienį visų klasių moksleiviai aplankė mokyklos muziejų, plačiau susipažino su kaupiamais jame eksponatais ir mokyklos istorijos medžiaga. Domėjosi ir nauja ekspozicija ,, Mokykla – visiems brangi“.
Antrojo dešimtadienio metu muziejų praturtinome naujais eksponatais. Šios rikiuotės metu mokyklos direktorė D. Juškienė įteikė moksleiviams, kurie atnešė eksponatų, padėkos raštus: K. Jokimčiutei ir M. Junuškevičiui (2 kl.), K. Budreckytei, D. Lukošiui (4 kl.), I. Baužinskaitei (6 kl.), E. Balnytei (10 kl.).
Moksleiviai dar tebegyvena šiltais, maloniais susitikimo įspūdžiais su Telšių „Alkos“ muziejaus darbuotojais: St. Kasparavičiumi, L. Valatkiene, D. Karaliene, I. Ramanauskienė, A. Jonušu.
Jų kilnojamoji ekspozicija praplėtė mokinių žinias apie rajono praeitį ir dabartį, skirtą Lietuvos 1000 – mečio garbei. Linksmos nuotaikos sklandė ir po susitikimo su buvusiu mokyklos mokiniu, dabar režisieriumi R. Kaubriu. Jis su savo kolegomis iš Klaipėdos Muzikinio teatro padovanojo koncertą „Žemaičiai – žemaičiams“.
Dar neišblėsę iš kelionės po Kauną įspūdžiai. Stende įamžintos nuotraukos iš akcijų „Vilties paukštė“, „Gerumo dar niekam nebuvo per daug“.
Projekto organizatorė, istorijos mokytoja L. Mitkuvienė, džiaugėsi suburtos komandos darnumu, dėkojo nuolatiniams pagalbininkams: klasių vadovams, dailės mokytojoms R. Gustienei, A. Bagužienei, muzikos mokytojai M. Bidvaitė – Dargužienė, šokių mokytojai R. Gustienei, mokyklos direktorei D. Juškienei ir jos pavaduotojai D. Bukinienei, soc. ped. R. Jurevičiutei.
Mokytoja L. Mitkuvienė paruošė mokyklos istorijos santrauką ir įteikė ją kiekvienai klasei, kad ji būtų žinoma moksleiviams, jų tėveliams ir miestelio bendruomenei. Rikiuotės pabaigoje pakvietėme moksleivius tęstiniams darbams artėjant mokyklos 105 – osioms metinėms.

Projekto vadovė mokytoja B. Mažeikienė


 

 Parlamento gynėjų priesakas

Telšių rajono Eigirdžių pagrindinėje mokykloje vyko akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Šiai datai pažymėti mokykloje buvo parengta paroda „Sausio 13 – osios įvykiai Lietuvoje“. Aktyvūs parodos organizatoriai – bibliotekininkė Adelė Žitaveckienė ir mokiniai. Visa mokyklos bendruomenė sausio 13 –tosios ryte degino žvakutes žuvusiems, o mokyklos kieme degantis laužas priminė, kad 1991 metais Lietuvos Nepriklausomybei iškilo didžiulis pavojus, buvo sprendžiamas klausimas – ar išliks Lietuvos valstybė. Prie laužo mokyklos 8-10 kl. moksleiviai skaitė montažą „Jeigu šitaip reikėjo, Tėvyne“.

Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Juškienė ir pradinių klasių mokytoja Biruta Mažeikienė tą atmintiną Sausio – tąją gynė parlamentą nuo sovietų invazijos. Jos moksleiviams pasakojo apie tos dienos įvykius ir ragino mylėti Tėvynę, atminti gynėjų pasiaukojimą dėl Tėvynės.

Direktorė, prie degančio Laisvės gynėjų garbei sukurto laužo, kvietė susikibti rankomis ir pajusti tų dienų dvasią: „mes esame, mes būsime, kol mylėsim Tėvynę“.

Eigirdžių pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja L.Mitkuvienė


 

„Graži tu, mano brangi tėvyne”

„Dangus virš mano galvos, suokianti lankštingala vakarais ir auštant, kelio ir takelio ieškantys per pievas maži bevardžiai upeliukai, pienių laukas, žydintys sodai ir žemė, kuria vaikščiojam, ir žmonės, kalbantys gražia žemaitiška šnekta-tai yra mūsų Lietuva, mūsų brangi, laisva Tėvynė. Mylėkim ją, puoškim prasmingais darbais, minėkim gražiais vardais. Ir kur bebūtume, žinokim, kad esam lietuviai, esam žemaičiai-būkim išdidūs ir tvirti, ir didžiuokimės savo krašto istorija, skambia ir vaizdinga kalba, sodria žemaitiška tarme. Šiais prasmingais žodžiais Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Juškienė kreipėsi į susirinkusius paminėti šios garbingos Lietuvai datos.

Renginys vyko dviem etapais. Pradžioje mokiniai skaitė montažą „Graži tu, mano brangi Tėvyne”, kurį paruošė istorijos mokytoja L.Mitkuvienė. Vėliau skambėjo dainos apie Lietuvą, Tėvynę. Išgirdome melodingų dainų, pamatėme gražių šokių. Dainuoti moko muzikos mokytoja M.Bidvaitė-Dargužienė, šokti moko šokio mokytoja R.Gustienė.

Mokykloje vasario mėnesį veikia net dvi parodos: viena paroda mokyklos mokinių - „Aš matau Lietuvą” (šios parodos iniciatorė dailės mokytoja A.Bagužienė), parodą „Nepriklausomybės atkūrimo signatarai” padovanojo renginio svečias, Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Faustas Meiženis. Ši paroda puoš mokyklos koridorių iki kitos valtybinės šventės-kovo 11-osios.

Renginyje dalyvavo ir susirinkusius šventės proga pasveikino Eigirdžių bendruomenės pirmininkė Adelė Srėbalienė.

Vasario 16-oji-didžiulė šventė. Tai tautos prisikėlimas naujam gyvenimui. Lietuvos liaudis pakilo gigantų sumindžiota, bet išsaugojusi tautinę gyvybę. Tai visos tautos ir visame pasaulyje gyvenančių lietuvių tautinė šventė.

Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Daiva Bukinienė


 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 49 svečiai ir nėra prisijungusių narių