Print

Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos darbo užmokesčio aprašo pakeitimas 2019-09-01

Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1,2,3 ir 4 priedų pakeitimas

Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) Nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo darbo organizavimo ir darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKA

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE  TVARKOS APRAŠAS  

Smurto prevencijos ir saugaus emocinio ugdymo organizavimo ir įgyvendinimo Telšių r. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas

Smurto prevencijos tvarkos riedas Nr. 1 ( VIP lapas)

Smurto prevencijos tvarkos riedas Nr. 2 ( VIP lapas)

 

Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokinių sveikatos ir lytiškumo ugdymo programos integravimo į 1-10 klasių ugdymo turinį planas