DANUTĖ JUŠKIENĖ

Nuo 1997 m. rugpjūčio 25 d. mokyklai vadovauja Danutė Juškienė. Ji gimė 1957m. rugsėjo 22 d. Pagermantės kaime, Telšių rajone. Mokėsi Telšių rajono Kęstaičių pradinėje mokykloje, 1975 m. baigė Plungės rajono Alsėdžių vidurinę mokyklą. 1982 metais – Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, jai suteikiama lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija.
1996 m. apsigynė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją, 1999 m. suteikta I vadybinė kategorija. 2004 m. baigė viešojo administravimo magistro studijas Kauno technologijos universitete.
Pedagoginį kelią pradėjo Telšių rajono Ubiškės vidurinėje mokykloje, 1980 – 1981 m.m. dirbo direktoriaus pavaduotoja užklasiniam darbui, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1981 m. dirba Eigirdžių pagrindinėje mokykloje ir dėsto lietuvių kalbą, daug metų vadovo literatų bei maironiečių būreliams. Rengė moksleivius filologiniams rašinių, skaitovų konkursams. Daug dėmesio skyrė individualių gebėjimų lavinimui, kūrybingumo ugdymui. 1990-1991m.m. mūsų mokykloje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Iki 1997m. vėl lietuvių kalbos mokytoja. 1997-08-25 skiriama mokyklos direktore. Vadovaudama mokyklos bendruomenei daug dėmesio skiria inovacijoms: komandiniam darbui, naujų darbo formų diegimui, projektinei veiklai, mokyklos etoso kūrimui, pedagogų ir tėvų švietimui. Projektų: „Mokykla – pagalbos kaimo šeimai centras”, „Kaimo bendruomenės verslumo”, „Pažink save ir savo kraštą”, „Devyni amatai”, „Aš galiu”, „Tėvų pramintu mokyklos taku ir aš einu” bei kt. vadovė bei koordinatorė.
Aktyviai dalyvauja Eigirdžių miestelio bendruomenės veikloje, yra bendruomenės tarybos narė, Eigirdžių parapijos CARITO reikalų vedėja, daug dėmesio skiria glaudžiam mokyklos, bažnyčios, seniūnijos, etnokultūros centro bendradarbiavimui, rėmėjų paieškai.
1994-2001 m. vadovavo Telšių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodiniam rateliui, dabar rajono metodinės tarybos narė. Nuo 2003 m. – lietuvių kalbos ugdymo pagrindinėje mokykloje konsultantė. Organizavo ir pravedė seminarus rajono ir apskrities mokytojams: „Ugdymo proceso modernizavimas”, „Mokymosi motyvacijos stiprinimas”, „Tradiciniai ir aktyvieji mokymo metodai” ir kt. Organizuotos konferencijos rajone: „Mokykla – šeima – visuomenė”, Telšių apskrities pagrindinių mokyklų vadovams – „Pagrindinės mokyklos stiprinimo galimybės”.
Direktorė yra veikli, darbšti, daug atiduodanti savo asmeninio laiko bei jėgų mokyklos bendruomenei, jos iniciatyva mokykloje įsteigtas muziejus, pastatytas stogastulpis „Mokyklai – 100”, rengiama knyga apie mokyklą, kuriamas filmas.
Danutė Juškienė apdovanota padėkos raštais: Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Lietuvos respublikinio komiteto prezidiumo – už aktyvią visuomeninę veiklą, Telšių rajono Švietimo skyriaus – už moksleivių individualių gebėjimų lavinimą, rengimą filologų ir kitiems konkursams bei kt.

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 25 guests and no members online