Konsultantai:

1. Adelė Žitaveckienė - mokytoja, bibliotekininkė, tel 867411440, e.paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Raimunda Gustienė - mokytoja, 10 klasės auklėtoja, tel. 868795809 , e.paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Rima Jurevičiūtė - socialinė pedagogė, tel. 860383673, e. paštas jurimaster@gmail. com

RUOŠIMO KARJERAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2018-2019 M.M.

Telšių r. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje PIT įkurtas 2006 m. rugsėjo mėn. pagal respublikinio projekto III etapą.

TIKSLAS:

Profesionaliai ir tiksliai padėti mokiniams renkantis tinkamiausią, jų interesus, polinkius, gabumus atitinkančią mokymo kryptį ir sudaryti prielaidas tikslingai pasirinkti būsimą profesiją.

UŽDAVINIAI:

  • Nuosekliai ir sistemingai teikti mokiniams, mokytojams, tėvams informacija apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes ir poreikį;
  • Ugdymo turinį papildyti (integruojant į dalykus) karjeros planavimui reikalingų gebėjimų ugdymu:
  • Sistemingai bendradarbiauti su mokinių tėvais, švietimo įstaigomis ir institucijomis, vykdančiomis profesinį orientavimą;
  • Nuolat kaupti ir sisteminti literatūrą, vaizdines priemones, kurti metodinę- informacinę bazę klasės auklėtojui, dalyko mokytojui, vykdant profesinį orientavimą ir konsultavimą.

NAUDINGOS NUORODOS INTERNETE

TESTAI

Profesijos pasirinkimo testas:

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Asmenybės kryptingumo testas:

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas:

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

 

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

www.mukis.lt/lt/mokiniams.html

Profesijų vadovas:

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

Profesijų klasifikatorius:

http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/

 

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/studiju-programos

www.lamabpo.lt/turinys/bendrasis-priemimas/terminai

 

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

www.lamabpo.lt/skaiciuokle

www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

 

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

www.kastu.lt/

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos:

www.europass.lt/cv

 

DARBO IEŠKA

Lietuvos darbo birža:

www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

Darbo ieškos portalas:

www.cv.lt/index.do

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 40 guests and no members online