Mokykloje dirba bibliotekininkė Adelė Žitaveckienė

Bibliotekos paskirtis:
mokyklos biblioteka- atviras švietimo, kultūros ir informacijos centras.
2002 m. vasario 18 d. Eigirdžių pagrindinės mokyklos biblioteka buvo sujungta su K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Eigirdžių filialu. Sujungti abiejų bibliotekų fondai, atskiriant mokyklos vadovėlių fondą. Bibliotekoje yra didesnės galimybės mokiniams, mokytojams ir miestelio gyventojams naudotis žymiai turtingesniais fondais ir didesniu periodinių leidinių skaičiumi. Eigirdžių mokyklos biblioteka aptarnauja apie 200 skaitytojų, iš kurių apie 100 yra mokiniai. 2008 m. akredituotas PIT. Bibliotekoje dirba bibliotekininkė Adelė Žitaveckienė.

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:
• Tęsti mokyklos bibliotekos- atviro švietimo, kultūros ir informacijos centro, atitinkančio reikalavimus, keliamus šiuolaikinei mokyklai, kūrimą.
• Aktyviai prisidėti prie mokyklos tikslų įgyvendinimo.
• Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir populiarinti fondą visose įmanomose laikmenose, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius.
• Teikti metodinę, informacinę pagalbą mokytojams ir mokiniams.
• Ugdyti savarankiškus informacijos paieškos įgūdžius.
• Dirbti su mokiniais siekiant išsaugoti ir tausoti grožinę literatūrą bei vadovėlius.

Bibliotekos teikiamos paslaugos:
• Pagalba moksleiviams ir mokytojams ieškant informacijos projektiniams darbams atlikti;
• Informacijos paieška pagal moksleivių bei mokytojų užklausas, kai pasitelkiami įvairūs turimi informacijos šaltiniai( abėcėliniai katalogai, kartotekos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografiniai informaciniai leidiniai);
• Informacijos paieška itin reikalingu atveju kitose informaciją teikiančiose institucijose (viešojoje bibliotekoje, interneto tinklapiuose ir kt.);
• Informacijos teikimas pedagogams dalykams mokyti bei naujiems ugdymo metodams taikyti;
• Nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius (pateikiami naujai išleistos literatūros sąrašai, organizuojamos parodėlės);
• Rekomenduojamų moksleiviams perskaityti knygų sąrašų sudarymas;
• Pagalba organizuojant renginius;
• Individuali pagalba moksleiviams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje;
• Moksleivių mokymas naudotis visais galimais informacijos šaltiniais, pagal jų pageidavimus ir galimybes reikalingos literatūros paruošimas;
• Yra trys kompiuterizuotos darbo vietos, teikiama interneto paslauga.

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

07.30-9.30

7.30-8.00

7.30-14.00

7.30-8.00

13.30-14.00

 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 24 guests and no members online