ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

Mokykla partneris - Vilniaus Jeruzalės progimnazija.

 


Šviečiamoji gyvulininkystės programa „Augink, rūpinkis, mylėk”

Lietuvoje pradėta įgyvendinti Šviečiamoji gyvulininkystės programa. Tarp atrinktų dalyvauti ugdymo įstaigų pateko ir mūsų Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla. 2017 - 2018 mokslo metais mokykla dalyvauja II modulio programoje, kuris skirtas 1-4 klasių mokiniams.
Šviečiamosios gyvulininkystės programos tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą ūkininkų auginamais gyvuliais, jų produkcija, naujomis gyvulininkystės technologijomis, gyvulininkystės specialistų darbu.
Pagal programą numatyta ne tik teorinis mokymas, bet ir išvykos į ūkius, susitikimai su gyvulininkystės specialistais. Vaikai lankysis ūkiuose, kur galės pamatyti šiuolaikines gyvulininkystės technologijas, pabendrauti su ūkininkais.
Šią programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija kartu su Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų.


Programos koordinatorė socialinė pedagogė Rima Jurevičiutė


 Sveikatingumo projektas „Pažink, kurk, sportuok“

 Programos koordinatorė socialinė pedagogė Rima Jurevičiutė


VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA kartu su kitomis  Lietuvos mokyklomis  įgyvendina projektą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“. Į šį projektą įsijungė ir Telšių rajono Eigirdžių pagrindinė mokykla.

Projekto tikslas - diegti mokykloje inovacinę nuoseklaus socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodiką LIONS QUEST. Tai pasaulyje pripažinta ir analogo Lietuvoje neturinti programa, skirta V-VII klasių mokiniams, apimanti visą mokyklos gyvenimą: pamokų organizavimą ir jų turinį, tėvų ir bendruomenės įtraukimą, mokymosi aplinkos kūrimą ir mokytojų profesinį tobulinimą. Projekte dalyvauja 5-8 klasių Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokiniai. Mokyklai, nuosekliai dirbančiai  pagal programą, yra išdalinta programos metodinė medžiaga, kuri skirta mokytojams, tėvams ir vaikams. Nuosekli metodika pateikia nestandartinius socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodus, kurie padeda pasiekti puikių rezultatų mokymosi motyvacijos, patyčių prevencijos, palankių tarpusavio santykių kūrime, pilietiškumo ir kt. srityse.

LIONS QUEST programa pripažinta kaip programa MODELIS, tinkantis  vaikų psichikos sveikatos gerinimui ir kaip SELECT programa, kurių metodika skatina susiformuoti ilgalaikius socialinius ir emocinius įgūdžius, bet ir skatina mokymosi motyvaciją.

Tai viena pažangiausių, nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimo mokykloje, metodikų, pasaulyje.

Projektą  Telšių r. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje ,,Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“ koordinuoja socialinė pedagogė Rima Jurevičiutė.


Telšių rajono Eigirdžių pagrindinėje mokykloje vykdomos programos Pienas vaikams“, Vaisių vartojimo ir skatinimo programa“

Telšių rajono Eigirdžių  pagrindinė mokykla, skiepydama sveikos gyvensenos įgūdžius ir siekdama pagerinti vaikų mitybą, nuo 2012-09-01 įsijungė į  ES programas  ”Pienas vaikams”,  ,,Vaisių vartojimo skatinimo programa“, kurios  remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Šios programos tikslas – pagerinti vaikų mitybą, ugdyti ir skatinti  pieno ir vaisių vartojimo įpročius. Mokyklos ikimokyklinio -  priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai  ir pradinių klasių mokiniai  kasdien nemokamai valgo pieno produktus, vaikams nemokamai skiriama vaisių ir daržovių.

Projektą koordinuoja soc. pedagogė Rima Jurevičiutė

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 57 guests and no members online