Užgavėnės ,,Žeima, žeima, biek iš keima"

Eigirdžių mokyklos kiemelyje šurmuliavo Užgavėnių, kurias surengė Degaičių seniūnijos kultūrinės veiklos organizatorė V.Keršienė, dalyviai - pradinių klasių mokiniai ir mokytojai. Mokyklos tarybos pirmininkė A.Macienė pavaišino gardiais blynais su aviečių uogiene, direktorė prizais apdovanojo pasipuošusius gražiausiomis kaukėmis.

Sužibo Sausio 13-osios atminties žvakelės

Kasmet Lietuvoje surengiamoje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“ dalyvauja ir Eigirdžių mokykla: Sausio 13-osios rytą languose degė žvakelės – atminties žuvusiųjų už Lietuvos laisvę simbolis. Dailės ir technologijų mokytoja A.Bagužienė parengė parodą instaliaciją, istorijos mokytoja parengė stendinį pranešimą ,,Jie žuvo už mūsų laisvę“. Per pirmąją pamoką mokytojai mokiniams priminė šio įvykio tragiškumą ir viltį, kad mes sugebėsim apsiginti ir išsaugoti Lietuvą.


 

Atsukus laiką atgal :)

Adventiniai ir Kūčių renginiai Eigirdžių mokykloje

Kaip ir kasmet Eigirdžių pagrindinėje mokykloje vyko Advento, Kūčių ir Kalėdiniai renginiai, kartu su Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapijos ir Telšių vyskupijos organizacija ,,Caritas“ surengtos akcijos ,,Gerumas mus vienija“ ir ,,Uždekime gerumo žvakelę“.

Pirmąją gruodžio savaitę mokyklos bendruomenė nupynė advento vainiką, uždegė Pirmąją Adevento žvakę - kasdien iki pat Kūčių popietės Advento žvakės liepsnelė šildė mūsų širdis, nuteikė ramiam, bet džiaugsmingam Šv.Kalėdų laukimui, į pasirengimo Kūčių popietei šurmulį įsijungė visa mokyklos bendruomenė: dailės ir technologijų mokytoja Audronė Bagužienė kartu su dailės būreliu papuošė mokyklą kalėdinėmis dekoracijomis, klasių auklėtojai kartu su mokiniais pasipuošė kabinetus, gerumo akcijai socialinė pedagogė Jurgita Paulauskienė kartu su mokiniais pagamino atvirukus, Irena Lukošienė adventines puokšteles, mokyklos maironiečiai repetavo vaidinimą ir literatūrinę kompoziciją, per muzikos ir šokio būrelius mokėsi adventinių ir kalėdinių dainų, šokių. Gruodžio antrą ir trečią savaitę Eigirdžių mokyklos mokiniai, lydimi mokytojų Daivos Bukinienės, direktorės Danutės Juškienės, atvirukus ir puokšteles dovanojo senoliams ir negalią turintiems Eigirdžių ir aplinkinių kaimų žmonėms. Telšių vyskupijos ,,Caritas“ ir parapijos Caritas vadovė su dovanomis aplankė negalią turintį buvusį mokyklos mokinį, kuriam suteikta finansinė parama, surinkta Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazistų surengtoje gerumo akcijoje. Bažnyčioje parapijiečiai galėjo už auką įsigyti ,,Caritas“ žvakelių. Gruodžio 17 d. 1-4 klasių mokiniai vyko į Biržuvėnų dvarą susitikti su Kalėdų seneliu. Gruodžio 19 d. visa mokyklos bendruomenė buvo pakviesta į tradicinę adventinę ir Kūčių vakaronę ,,Prie balto Kūčių stalo“. Skambant adventinei dainai ,,Sodai, sodai leliumai“ į sceną sugūžėjo jaunieji aktoriai, kurie vaidino tradicinį žemaičių šeimynos vakarojimą ,,Kūčių belaukiant“. Šventėje dalyvavo italai saleziečiai kun. Onorino Pistellato, ilgametis misionierius Rusijoje ir Ukrainoje ir vienuolis Piercarlo Manzo, jie į mokyklą atnešė Šventą Betliejaus ugnį, kuria šventės dalyviai užsidegė savo žvakeles ir savo namuose Kūčių vakarą ši Betliejaus Meilės ugnis šildė šeimos narių širdis. Italas kunigas Onorino Pistellato dar nespėjo išmokti kalbėti lietuviškai, bet puikiai kalba anglų ir rusų kalbomis, jo pasakojimą apie savo misionieriaus veiklą iš rusų kalbos vertė direktorė Danutė Juškienė. Piercarlo Manzo šventės dalyvius džiugino giesmėmis, nuoširdžiu visomis kalbomis ir žemaičių kalba ,,Dievali, atēk pas momės“. Kunigas Sigitas Grigas palaimino Kūčių stalą, kartu sukalbėję maldą, pasidalijo Kalėdaičiu, daug šiltų žodžių, gražių linkėjimų vienas kitam pasakyta. Tikybos mokytoja Virginija Vaidvilienė visiems padovanojo po Angelą ir palinkėjo, kad jis į kiekvieno namus atneštų sėkmę ir meilę. Pasivaišinę kūčių valgiais, kuriuos gamino mokyklos darbuotojos Nijolė Butnienė, Rasa Einikienė, Vida Juškienė, Virginija Daukintienė, Marytė Vaitkienė, Roma Božienė. Už padovanotus kviečius, bulves ir kitus maisto produktus advento patiekalams pagaminti esame dėkingi ūkininkams Ligitai ir Vygantui Vitkams, Romai Božienei, VšĮ ,,Bruneros“. 5-6 klasių mokiniai visus pakvietė šokti ,,Ievaro tiltą“, skambėjo muzikos mokytojos Faustos Sabaliauskienės ir mokinių atliekamos adventinės ir kalėdinės dainos, svečiai kunigas Inorino ir Piercarlo padainavo kalėdinę itališką giesmę. Mokyklos direktorė apdovanojo mokinius, tėvelius, mokyklos darbuotojus, svečius dovanėlėmis. Šventę užbaigė visi kartu giedodami ,,Džiaugsmingų Šventų Kalėdų“.

Direktorė Danutė Juškienė


 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 66 guests and no members online