Telšių r. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje vyko vaikų dienos ir poilsio stovykla „Pažink, kurk ir sportuok“

Pasibaigus mokslo metams, 3 savaites būrelis Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokinių tradiciškaidalyvavo dienos poilsio stovykloje „Pažink, kurk ir sportuok“, kurią organizavo mokyklos direktorė D.Juškienė. Stovyklos veiklą koordinavo soc. pedagogė R.Jurevičiutė, jai talkino mokytojai: A.Bagužienė, D.Bukinienė, R.Gustienė, N.Gurliauskaitė, V.Kačinskienė, R.Keinienė, V.Leipuvienė, R.Mineikienė, E.Vitkienė, F.Sabaliauskienė, B.Šiaudkulis. A.Žitaveckienė, informacinių technologijų specialistas T.Rimkevičius, Degaičių seniūnijos kultūrinės veiklos organizatorė V.Keršienė.


Stovykla buvo pradėta vaikų gynimo dienos švente, kurią vedė Telšių r. Degaičių seniūnijoskultūrinės veiklos organizatorė V.Keršienė. Stovyklos atidarymo dieną vaikai kūrė taisykles, rungėsi smagiose sportinėse ir burbulų pūtimo estafetėse.


Padedant išradingiems pedagogams, stovyklautojams veiklos netrūko: mokiniai mokėsi atpažinti vaistažoles, augalų kompozicijas piešė, žaidė žaidimus, iš gamtinių medžiagų kūrė mozaikas, rankdarbius, dalyvavo sveikatingumo dienoje, Degaičių parke netradicinių rungčių ir žinių orientacinėse varžybose „Labirintas“.


Nors stovykloje užsiėmimų netrūko, stovyklautojams labiausiai patiko edukacinės išvykos į Degaičių parką, gyvūnų prieglaudą „Telšių uodegėlė“, Telšių „Alkos muziejų", Žemaitijos kaimo ekspoziciją.


Stovyklautojai buvo labai užimti, sočiai pamaitinti, tad laikas prabėgo labai greitai, patirta daug įspūdžių, atlikta kūrybinių darbų. Stovyklos organizatoriai dėkoja visiems ir tikisi, kad ši graži vaikų vasaros stovyklos tradicija bus tęsiama ir kitais mokslo metais.


Kaip ir kasmet minint šią datą, mus aplankė gyvi šių tragiškų įvykių liudytojai, buvę tremtiniai: Regina Chmieliauskienė, Bronelė Bikniuvienė, Karolis Kazlauskas, Aldona Gailiuvienė ir Modesta Rusteikienė. Jie pasidalijo mintimis apie tremtį, padainavo keletą tremtinių kurtų dainų, pasidžiaugė jaukia mokykla, mokyklos muziejumi. Sveikinimo žodį tarė ir Degaičių seniūnijos atstovė Virginija Keršienė.

Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Rima Jurevičiutė

 

 


 

 

 

 

 Egirdžių pagrindinėje mokykloje – Gedulo ir Vilties dienos ir Sąjūdžio 30-ųjų metinių paminėjimas

Mokykla tradiciškai įsijungė į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuotą pilietinę iniciatyvą ,,Atmintis gyva, nes liudija“ ir birželio 14-ąją paminėjo kartu su visa Lietuva Gedulo ir Vilties dieną, kuri įprasmina 1941m. birželio 14 dieną prasidėjusius masinius trėmimus. Šios datos paminėjimui ruošėsi ir Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai: mokėsi eilių, rinko atsiminimus, pagamino daugiau kaip šimtą simbolinių raktų nuo paliktų tuščių tremtinių namų.


Mokyklos direktorės D.Juškienės vadovaujami maironiečiai deklamavo tremtinių ir politinių kalinių kurtus eilėraščius, skaitė prisiminimus. Muzikos mokytojos Faustos Sabaliauskienės pakviesti dalyvavę renginyje visi kartu dainavo tremtinių dainą „Kad ne auksinės vasaros“. Istorijos mokytoja Neringa Gurliauskaitė supažindino renginio dalyvius su pilietinės akcijos idėja „Raktai iš paliktų namų...“, padėkojo mokiniams bei dailės ir technologijų mokytojai Audronei Bagužienei už pagamintus raktus, kurie po renginio buvo sukabinti mokyklos fojė ant dekoratyvinio medžio. Visą savaitę mokiniai gali susipažinti su tremčių istorija istorijos mokytojos Neringos Gurliauskaitės parengtame stende bei bibliotekininkės Adelės Žitaveckienės parengtoje knygų parodoje mokyklos bibliotekoje.


Kaip ir kasmet minint šią datą, mus aplankė gyvi šių tragiškų įvykių liudytojai, buvę tremtiniai: Regina Chmieliauskienė, Bronelė Bikniuvienė, Karolis Kazlauskas, Aldona Gailiuvienė ir Modesta Rusteikienė. Jie pasidalijo mintimis apie tremtį, padainavo keletą tremtinių kurtų dainų, pasidžiaugė jaukia mokykla, mokyklos muziejumi. Sveikinimo žodį tarė ir Degaičių seniūnijos atstovė Virginija Keršienė.


Istorijos mokytoja Neringa Gurliauskaitė glaustai pristatė Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio, kurio iniciatyva 1988 m. birželio 14 d. ir buvo pirmą kartą paminėta Gedulo ir Vilties diena, istoriją, už Lietuvos laisvę žingsnius iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio 30-osioms metinėms sukurta daug videofilmų, vieną iš jų istorijos mokytoja pakvietė pasižiūrėti. Per 7 minutes filmo prabėgo visa kelio į Lietuvos laisvę istorija, pristatyti Sąjūdžio įkūrėjai, jų nuveikti darbai ir pasiektas tikslas – atkurta laisva Lietuva. Sąjūdžio dėka suplevėsavo trispalvė, sugrąžintas Lietuvos himnas, Lietuvių kalba paskelbta valstybine, lietuviai atgavo tikėjimo laisvę, buvo reabilituoti politiniai kaliniai ir tremtiniai.


Direktorė Danutė Juškienė priminė, kad Sąjūdį įkūrė ir jame dalyvavo dauguma jaunų žmonių: tai buvo studentai, dėstytojai, filosofai, poetai, rašytojai, muzikantai, mokytojai, gydytojai ir kitų profesijų žmonės. Priminė, kad Lietuvos roko muzikantų surengti renginiai ,,Roko Maršas“ 1987,1988, 1989 m. nešė laisvės žinią iš sostinės Vilniaus po visą Lietuvą pakvietė mokinius susipažinti su ,,Roko Maršų“ videoįrašais. Renginys užbaigtas antru Lietuvos himnu tapusia Maironio giesme ,,Lietuva brangi“. Po renginio svečiai apsilankė muziejuje, Laiptų galerijoje, bendravo su mokytojais, o be vienos minutės dvyliktą visa Lietuva, kartu ir Eigirdžių mokyklos bendruomenė, tylos minute pagerbė žuvusius tremtyje ir lageriuose tautiečius.

Istorijos mokytoja Neringa Gurliauskaitė ir mokyklos direktorė Danutė Juškienė 

 

 


 

 

 

 

Netradicinė istorijos pamoka „Telšių miesto istorija“

Istorijos mes įpratę mokytis iš vadovėlių arba žiūrėti dokumentinius filmus, tačiau su savo krašto istorija, vieta, kur gyvename, susipažinti yra kur kas paprasčiau – tiesiog nuvykti ir pamatyti, kaip laikui bėgant pasikeitė vieta, kurioje mes gyvename.


Birželio 13d. devintos klases mokiniai kartu su istorijos mokytoja Neringa Gurliauskaitė nusprendė artimiau susipažinti su Žemaitijos sostinės Telšių miesto istorija. Mokiniams iš anksto buvo pateikta užduotis, pasidomėti ir paskaityti apie Telšius ir pravesti ekskursija. Mokytoja internete rado ir atsispausdino senųjų Telšių nuotraukų. Tad bendromis jėgomis dalinomės žiniomis apie Džiugo kalną, kur prasideda Telšių miesto istorija, prisiminėme legendą ir tikrus faktus, palyginome, kaip pasikeitė vaizdas nuotraukoje. Taip pat aplankėme Insulos kalvą ir Katedrą, Vilniaus kalnelį ir lyginom, kaip miestas atrodo senosiose nuotraukose ir dabar. Buvo smagu stebėti, kokie pastatai išliko, kaip jie pasikeitė, kas vietoj senųjų namų stovi dabar.


Mokiniai pripažino, kad tokia netradicinė pamoka- ekskursija buvo naudinga, nes leis į miestą, kuriame lankomės dažnai, pažvelgti kitaip, prisiminti ir žinoti jo istoriją.

Istorijos mokytoja Neringa Gurliauskaitė 

 

 


 

 

 

 

 

„ANTAI, PAŽVELKI – TAI VILNIUS RŪMAIS DUNKSO PRIEŠ TAVE PLAČIAI...“
Maironis

Pavasariui sužaliavus ir sodams pražydus visu savo grožiu, į Vilnių, žavintį savo daugiaamže kultūra, istorijos paminklais ne tik mus, bet ir užsienio svečius, ir Kernavę, gegužės 24 ir 25 d. surengė dviejų dienų edukacinę išvyką, skirtą Lietuvos šimtmečiui, ir mūsų rajono maironiečiai. Šio tikrai patrauklaus projekto iniciatorė ir vadovė buvo Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Juškienė, mokytojos Lina Raudienė ir Daiva Bukinienė. Prie eigirdiškių mielai prisijungė ir varniškiai, kuriuos šiai kelionei subūrė maironiečių vadovė mokytoja Romualda Poškutė.

Akinančiai žavus ir žalias Vilnius pasitiko ekskursantus. Pirmiausia aplankėme pušimis ir gėlių žiedais kvepiančiame Vingio parke, kuriame, ties žaviais Neries vingiais, įsikūręs Vilniaus universiteto Botanikos sodo skyrius. Ilgokai čia užtrukome – savo darbą ir, atrodo, kiekvieną medį ar žolyną įsimylėjusi mūsų gidė buvo pasiryžusi supažindinti mus su visais 2000 vardų pavadintais šio puikaus sodo augalais. Jaukumo sodui teikia reti seni medžiai, atkeliavę net iš Šiaurės Amerikos ir kitų kraštų: pilkieji ir juodieji riešutmedžiai, pilkasis kėnis, aukščiausias Lietuvoje, baltasis šilkmedis, amūrinis kamštenis ir daugybė kitų. O dar sakurų giraitė! O jau žolynų įvairovė!.. Senove dvelkia dalį sodo juosianti XVII a. jėzuitų, Vilniaus universiteto įkūrėjų, vienuolyno tvora. Ši žemė kadaise buvo Lukiškių dvaro, priklausiusio garsiajam Mykalojui Radvilui Juodajam, dalis, jo palikuonių padovanota Jėzuitų seminarijai. Čia viešėdavo Lenkijos karaliai, Lietuvos didieji kunigaikščiai, valstybių pasiuntiniai.

Po Botanikos sodo įdomybių mūsų laukė Valstybės pažinimo centras, įsikūręs šalia Prezidentūros. Čia edukacijos dalyvius videoįraše pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Visiems ekskursijos dalyviams buvo daug pilietiškumą ugdančios ir valstybės pažinimą skatinančios veiklos, nes mokiniai ir mokytojai turėjo progą ne tik giliau susipažinti su Lietuvos istorija ir geografija, Lietuvą valdžiusių prezidentų biografijų faktais, bet ir, naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais, savarankiškai susirasti atsakymus į kiekvieną dominančius klausimus.

Turiningos dienos įspūdžiais vakarą ekskursantai puikiai praleido Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje, su kuria Eigirdžių pagrindinė mokykla įgyvendina bendrą projektą ,,Mokinių mokymosi mokytis kultūra“. Progimnazijos mokinių parlamentas surengė bendras sportines varžybas, žaidė tenisą, futbolą, krepšinį, diskutavo. Direktorė Danutė Juškienė ir mokytojai pabendravo su progimnazijos šeimininkais direktoriumi Linu Vasarevičiumi, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Tomkuviene, aptarė projekto veiklas. Po nakvynės svetingoje progimnazijos pastogėje, atgavę jėgas, papusryčiavę, tęsėme pažintį su Vilniumi. Anksti rytą apsilankėme didingoje Vilniaus Katedroje, kur pasimeldėme prie Šventojo Kazimiero karsto jo vardo koplyčioje, po to atsidūrėme Pilies gatvėje esančiuose Signatarų namuose, kurie šiais, Nepriklausomybės 100-mečio metais, ypač puikiai pasirengę sutikti ekskursijas iš įvairių Lietuvos kampelių. Viename iš pagrindinių buto 3 aukšte kambarių matėme net patį Nepriklausomybės aktą, iškilmingai saugomą pasitempusių Lietuvos karių. Tai čia, šiame bute, prieš 100 metų susirinkę Lietuvos Tarybos nariai, apsvarstę visų pasiūlymus, balsavo ir pasirašė Aktą, kuris toks svarbus ir šiandien kiekvienam lietuviui!

LDK Valdovų rūmuose laukė labai įdomus edukacinis užsiėmimas „Praeitis atverta ateičiai“. Nepastebimai prabėgo jai skirtos valandos, nes gidai nepaprastai įtaigiai supažindino mus su Lietuvos senove prie užkonservuotų žemutinės pilies griuvėsių, kur matėme ne tik buvusių rūmų fragmentus, bet net tokių įdomybių, kaip vežimo ratas, išlikęs žemėje nuo Vytauto Didžiojo laikų, medinė pilies kanalizacija, skrybėlė, išsilaikiusi keletą amžių lyg vakar pirkta, nes buvo pakliuvusi į... tualetą. Paskui žavėjomės atkurtomis karaliaus ir kunigaikščio bei kunigaikštienių karūnomis, atkurtomis menėmis, nuostabiais Vilniaus vaizdais iš Rūmų bokšto. Gidai maloniai kvietė atvykti rudenį, kai bus baigtos remontuoti dar kelios salės, atsiras dar daugiau edukacinių programų, nors ir dabar jų yra daug, pritaikytų įvairaus amžiaus vaikams: ikimokyklinukams, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo moksleiviams, šeimoms su vaikais, suaugusiesiems.

Paskutinis mūsų laukęs objektas – Kernavės kultūrinis rezervatas. Nors jau gerokai pavargę, bet susidomėję klausėmės muziejaus gidžių, pasakojančių apie priešistorinę ir ankstyvųjų viduramžių kultūrą, apžiūrėjome archeologų radinius, liudijančius, kaip gyveno šiose vietovėse žmonės nuo IX tūkstantmečio pr. Kr., XIII a. Kernavė – amatininkų ir pirklių miestas su kunigaikščių pilimis ir piliakalniais, klestėjęs iki XIV a. pabaigos. Muziejus labai turtingas – saugo net 23 tūkst. radinių, liudijančių, kaip mūsų pagonišką kultūrą keitė krikščioniškoji. Susipažinę su jo ekspozicijomis, pasklidome po piliakalnius, nusileidome į įspūdingą Pajautos slėnį prie Neries. Kokia praeities romantika dvelkia jau piliakalnių pavadinimai: Aukuro kalnas, Lizdeikos, Mindaugo Sosto, Kriveikiškio, Pilies Kalno piliakalniai!

Lietuvos šimtmečiui skirta edukacinė kelionė buvo įspūdinga: tiek daug pamatyta ir sužinota per šias dvi turiningas dienas! Gal todėl ekskursantai grįždami nekalbėjo apie nuovargį, o traukė patriotines dainas, juokavo ir, be abejo, planavo naujas keliones po Lietuvą ir Žemaitiją.

 Vlada Vengrienė ir Danutė Juškienė

 

 

 


 

 

 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 20 guests and no members online