SVEIKINAME

Mūsų mokyklos mokiniai Kristupas Urniežius ir Lukas Norvydas tapo Lietuvos jaunių (iki 15 m) sunkiosios atletikos čempionato prizininkais.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Konkursas „Mano žemės grožis“

Kovo 20 dieną Ateities progimnazijoje vyko rajoninis konkursas „Mano žemės grožis“, skirtas Tarptautinei Žemės dienai paminėti. Renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos komanda, kuri pasivadino „Jaunaisiais Einšteinais“. Prisistatymui padėjo pasiruošti muzikos mokytoja M. Bidvaitė-Dargužienė.

Mokiniai gilino žinias gamtosaugos tema, dalyvavo kūrybinėse užduotyse.

Organizatorių idėja – ugdyti gebėjimą suvokti gamtos unikalumą ir harmoniją, propaguoti gamtos apsaugos ir tvarkymo idėjas, skatinti jaunimo kūrybinę iniciatyvą puikiai pavyko.

Biologijos mokytoja D.Bukinienė

 


 

 

 

 

Dvasinio atsinaujinimo diena

Kovo 15d. mokykloje lankėsi vienuolis salezietis Pier Carlo. Svečias mokiniams pasakojo apie Jėzaus kančią, mirtį, prisikėlimą, apie Turino drobulę. Diskutavo apie kūno ir sielos ligas. Mokiniai įvardino, kas yra sielos gydytojas ir kur yra sielos ligoninė. Vaikai vaidino, giedojo giesmeles. Svečias ragino vaikus blogį nugalėti gerumu, Šv. Velykas pasitikti švaria sąžine ir tyra širdimi.

Mokiniai ir mokytojai išlydėjo Pier Carlo dėkodami už susitikimą ir linkėdami puikių Šv. Velykų.

Tikybos mokytoja Virginija Vaidvilienė

 


 

 

 

 

 

Lietuvos šimtmečiui paminėti skirti renginiai Eigirdžių pagrindinėje mokykloje prasidėjo stendiniais pranešimais (istorijos mokytoja Neringa Gurliauskaitė), parodomis, vasario 15 d. mokinių parlamento (vadovas 7 kl. mokinys Justinas Miltenis) iniciatyva surengta viktorina apie Lietuvą, Vasario 16-osios signatarus ir Žemaitiją, kovo 7 d. kūno kultūros mokytojas metodininkas Bronislovas Šiaudkulis sukvietė rajono mokyklų krepšinio komandas varžytis Kovo 11-osios taurei laimėti. Visų klasių mokiniai kartu su pradinių klasių ir dailės bei technologijų mokytojomis trispalviais žiedais išpuošė mokyklos langus bei mokyklos fojė, surengtos parodos leidinių apie Lietuvą ir Žemaitiją bibliotekoje, mokinių darbų - koridoriuose.
Kovo 9 d. į miestelio bendruomenės salę mokykla pakvietė eigirdiškius ir svečius į šventinį renginį „Laisvi laisvoj Valstybėj“, kurio scenarijų parengė direktorė Danutė Juškienė. Šventinis minėjimas pradėtas Lietuvos Valstybės himnu. Meninėje programoje skambėjo jaunučių choro ir vokalinio ansamblio atliekamos dainos apie Lietuvą ir Žemaitiją „Nupiešiu Lietuvą“, Gražiausios spalvos“, „Mano kraštas, „Pušų viršūnėse“ ir „Žemaitėjė mona brongė“ (vadovė muzikos mokytoja metodininkė Margarita Bidvaitė – Dargužienė). Vyresniosios šokio mokytojos Raimundos Gustienės parengti šokėjai džiugino šventės dalyvius originaliu šokiu „Raudoni vakarai“, jaunučių šokio ratelis ne tik sušoko „Lietuva“, „Žaliam sode“, „Tu Lietuva, Tu mana“, bet pakvietė prisijungti ir šventės dalyvius. Mokyklos maironiečiai (vadovė Danutė Juškienė) skaitė eiles, inscenizavo scenos vaizdelį „Aš esu pilietis“, vedė renginį.
Šventėje dalyvavo VDA Telšių fakulteto profesorius, Lietuvos Architektų rūmų tarybos narys, tikras Žemaitijos krašto patriotas Algirdas Žebrauskas. Jis perskaitė įdomų pranešimą apie Žemaitijos istoriją, pabrėždamas svarbiausius istorinius įvykius ir faktus, akcentuodamas žemaičių svarbą kovojant su kryžiuočiais ir kitais priešais. Susirinkusieji klausėsi sodria žemaičių kalba pasakojančio profesoriaus apie žemaičių kietą būdą, kalbą, rodė retus žemėlapius, kuriuose nuo senų senovės buvo įrašytas Žemaitijos vardas, supažindino su Telšių krašte jo iniciatyvą pastatytais architektūros paminklais.
Renginio dalyvius Lietuvos šimtmečio proga sveikino Degaičių seniūnijos atstovė Virginija Keršienė, Eigirdžių bendruomenės pirmininkė Aušra Macienė. Eigirdžių bočių vadovė Adelė Srėbalienė pasveikino bočius jubiliatus, padėkojo vaikučiams ir jaunimui už puikią meninę programą.
Mokyklos direktorė D.Juškienė padėkojo visiems susirinkusiems į šventę, visiems mokiniams, dainavusiems, šokusiems ir deklamavusiems, savo darbeliais papuošusiems mokyklą, juos ruošusiems mokytojams, bibliotekininkai Adelei Žitaveckienei. Sveikindama pasidžiaugė, kad šventėje dalyvavo kelių kartų atstovai, kad bočiai ir probočiai gali pasidžiaugti ir švęsti kartu ne tik Lietuvos, bet ir savo jubiliejų. Lietuvos šimtmečio proga direktorė mokyklos padėkos raštais apdovanojo už nuveiktus darbus Žemaitijai, už bendradarbiavimą su mokykla VDA profesorių Algirdą Žebrauską, iniciatyviausią mokyklos mokinį, aktyvų rajono dalykinių konkursų dalyvį ir prizininką, mokinių parlamento vadovą 7 kl. mokinį Justiną Miltenį, už aktyvų dalyvavimą dalykinėse olimpiadose ir pasiektus rezultatus - 5 kl. mokinį Simą Ramondą, aktyviausią mokyklos sportininką, daugkartinį prizininką ir čempioną 10 kl. mokinį Romutį Raudį, garsinantį mokyklos vardą rajono, šalies ir tarptautinėse sunkiosios atletikos varžybose (treneris Bronislovas Šiaudkulis). Direktorė sakė, kad svarbu Lietuvą švęsti kasdien gerais atsakingais darbais, meile savo gimtajam kraštui ne tik žodžiais, priminė, kad šiuo renginiu nesibaigia Šimtmečio minėjimas, mokinių laukia Lietuvių kalbos savaitės renginiai, edukacinės išvykos po Lietuvos istorines vietas, konkursai, popietės. Na o šį renginį užbaigti visus kartu bendra daina „Žemėj Lietuvos“.

Danutė Juškienė, Telšių r. Eigirdžių mokyklos direktorė

 


 

 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 24 guests and no members online