sveikinimas rugsėjo 1, 2018m

 


 

Kvietimas 2018 m. Rugsėjo 1

 


 

 

 

Telšių r. Eigirdžių pagrindinėje mokykloje vyko vaikų dienos ir poilsio stovykla „Pažink, kurk ir sportuok“

Pasibaigus mokslo metams, 3 savaites būrelis Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokinių tradiciškaidalyvavo dienos poilsio stovykloje „Pažink, kurk ir sportuok“, kurią organizavo mokyklos direktorė D.Juškienė. Stovyklos veiklą koordinavo soc. pedagogė R.Jurevičiutė, jai talkino mokytojai: A.Bagužienė, D.Bukinienė, R.Gustienė, N.Gurliauskaitė, V.Kačinskienė, R.Keinienė, V.Leipuvienė, R.Mineikienė, E.Vitkienė, F.Sabaliauskienė, B.Šiaudkulis. A.Žitaveckienė, informacinių technologijų specialistas T.Rimkevičius, Degaičių seniūnijos kultūrinės veiklos organizatorė V.Keršienė.


Stovykla buvo pradėta vaikų gynimo dienos švente, kurią vedė Telšių r. Degaičių seniūnijoskultūrinės veiklos organizatorė V.Keršienė. Stovyklos atidarymo dieną vaikai kūrė taisykles, rungėsi smagiose sportinėse ir burbulų pūtimo estafetėse.


Padedant išradingiems pedagogams, stovyklautojams veiklos netrūko: mokiniai mokėsi atpažinti vaistažoles, augalų kompozicijas piešė, žaidė žaidimus, iš gamtinių medžiagų kūrė mozaikas, rankdarbius, dalyvavo sveikatingumo dienoje, Degaičių parke netradicinių rungčių ir žinių orientacinėse varžybose „Labirintas“.


Nors stovykloje užsiėmimų netrūko, stovyklautojams labiausiai patiko edukacinės išvykos į Degaičių parką, gyvūnų prieglaudą „Telšių uodegėlė“, Telšių „Alkos muziejų", Žemaitijos kaimo ekspoziciją.


Stovyklautojai buvo labai užimti, sočiai pamaitinti, tad laikas prabėgo labai greitai, patirta daug įspūdžių, atlikta kūrybinių darbų. Stovyklos organizatoriai dėkoja visiems ir tikisi, kad ši graži vaikų vasaros stovyklos tradicija bus tęsiama ir kitais mokslo metais.


Kaip ir kasmet minint šią datą, mus aplankė gyvi šių tragiškų įvykių liudytojai, buvę tremtiniai: Regina Chmieliauskienė, Bronelė Bikniuvienė, Karolis Kazlauskas, Aldona Gailiuvienė ir Modesta Rusteikienė. Jie pasidalijo mintimis apie tremtį, padainavo keletą tremtinių kurtų dainų, pasidžiaugė jaukia mokykla, mokyklos muziejumi. Sveikinimo žodį tarė ir Degaičių seniūnijos atstovė Virginija Keršienė.

Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Rima Jurevičiutė

 

 


 

 

 

 

 Egirdžių pagrindinėje mokykloje – Gedulo ir Vilties dienos ir Sąjūdžio 30-ųjų metinių paminėjimas

Mokykla tradiciškai įsijungė į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuotą pilietinę iniciatyvą ,,Atmintis gyva, nes liudija“ ir birželio 14-ąją paminėjo kartu su visa Lietuva Gedulo ir Vilties dieną, kuri įprasmina 1941m. birželio 14 dieną prasidėjusius masinius trėmimus. Šios datos paminėjimui ruošėsi ir Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai: mokėsi eilių, rinko atsiminimus, pagamino daugiau kaip šimtą simbolinių raktų nuo paliktų tuščių tremtinių namų.


Mokyklos direktorės D.Juškienės vadovaujami maironiečiai deklamavo tremtinių ir politinių kalinių kurtus eilėraščius, skaitė prisiminimus. Muzikos mokytojos Faustos Sabaliauskienės pakviesti dalyvavę renginyje visi kartu dainavo tremtinių dainą „Kad ne auksinės vasaros“. Istorijos mokytoja Neringa Gurliauskaitė supažindino renginio dalyvius su pilietinės akcijos idėja „Raktai iš paliktų namų...“, padėkojo mokiniams bei dailės ir technologijų mokytojai Audronei Bagužienei už pagamintus raktus, kurie po renginio buvo sukabinti mokyklos fojė ant dekoratyvinio medžio. Visą savaitę mokiniai gali susipažinti su tremčių istorija istorijos mokytojos Neringos Gurliauskaitės parengtame stende bei bibliotekininkės Adelės Žitaveckienės parengtoje knygų parodoje mokyklos bibliotekoje.


Kaip ir kasmet minint šią datą, mus aplankė gyvi šių tragiškų įvykių liudytojai, buvę tremtiniai: Regina Chmieliauskienė, Bronelė Bikniuvienė, Karolis Kazlauskas, Aldona Gailiuvienė ir Modesta Rusteikienė. Jie pasidalijo mintimis apie tremtį, padainavo keletą tremtinių kurtų dainų, pasidžiaugė jaukia mokykla, mokyklos muziejumi. Sveikinimo žodį tarė ir Degaičių seniūnijos atstovė Virginija Keršienė.


Istorijos mokytoja Neringa Gurliauskaitė glaustai pristatė Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio, kurio iniciatyva 1988 m. birželio 14 d. ir buvo pirmą kartą paminėta Gedulo ir Vilties diena, istoriją, už Lietuvos laisvę žingsnius iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio 30-osioms metinėms sukurta daug videofilmų, vieną iš jų istorijos mokytoja pakvietė pasižiūrėti. Per 7 minutes filmo prabėgo visa kelio į Lietuvos laisvę istorija, pristatyti Sąjūdžio įkūrėjai, jų nuveikti darbai ir pasiektas tikslas – atkurta laisva Lietuva. Sąjūdžio dėka suplevėsavo trispalvė, sugrąžintas Lietuvos himnas, Lietuvių kalba paskelbta valstybine, lietuviai atgavo tikėjimo laisvę, buvo reabilituoti politiniai kaliniai ir tremtiniai.


Direktorė Danutė Juškienė priminė, kad Sąjūdį įkūrė ir jame dalyvavo dauguma jaunų žmonių: tai buvo studentai, dėstytojai, filosofai, poetai, rašytojai, muzikantai, mokytojai, gydytojai ir kitų profesijų žmonės. Priminė, kad Lietuvos roko muzikantų surengti renginiai ,,Roko Maršas“ 1987,1988, 1989 m. nešė laisvės žinią iš sostinės Vilniaus po visą Lietuvą pakvietė mokinius susipažinti su ,,Roko Maršų“ videoįrašais. Renginys užbaigtas antru Lietuvos himnu tapusia Maironio giesme ,,Lietuva brangi“. Po renginio svečiai apsilankė muziejuje, Laiptų galerijoje, bendravo su mokytojais, o be vienos minutės dvyliktą visa Lietuva, kartu ir Eigirdžių mokyklos bendruomenė, tylos minute pagerbė žuvusius tremtyje ir lageriuose tautiečius.

Istorijos mokytoja Neringa Gurliauskaitė ir mokyklos direktorė Danutė Juškienė 

 

 


 

 

 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 80 guests and no members online