Advento žingsniai ir Šv.Kalėdų laukimas Eigirdžių pagrindinėje mokykloje

Adventas – džiugios ramybės metas, kai klojamas, tiesinamas kelias Kūdikėliui Jėzui ateiti. Tyliai tyliai, mažais žingsneliais, Adventas keliavo per mokyklos erdves į mokyklos darbuotojų ir mokinių širdis.

                      Pirmąją savaitę nupintas Advento vainikas, kuris padėjo sukurti susikaupimo ir laukimo nuotaiką. Keturios žvakės – Pranašų, Betliejaus, Piemenėlių ir Angelų – simbolizuoja savaites iki Šv. Kalėdų.  Direktorė Danutė Juškienė iškilmingai uždegė pirmąją Advento žvakę, dalyvaujant mokyklos bendruomenei ir  tėveliams. Mokyklos maironiečiai priminė advento papročius, papasakojo kalėdinio vainiko pynimo ir puošimo simbolius.

                      Dailės ir technologijų  mokytojos Audronė Bagužienė ir Raimunda Gustienė kartu su mokiniais papuošė mokyklos erdves meniškomis adventinėmis ir kalėdinėmis dekoracijomis,  mokyklos languose balti žibintai kvietė susikaupimui ir Kalėdų šventės laukimui. Tikybos mokytojos Virginijos Vaidvilienės iniciatyva kas rytą mokytojai  mokiniams,  skaitė Adventinius skaitinius, kurie skatino apmąstyti prabėgusius metus, įkvėpti stiprybės, pagalvoti apie vertybes ir atverti savo širdies dureles gerumui.

                      Antrąją Advento savaitę 5-6 klasių mokiniai su tikybos mokytoja Virginija Vaidviliene įrengė  Betliejaus Prakartėlę. Mokytoja pasakojo Jėzaus gimimo istoriją, apie keliaujančią per Europą ugnį iš Betliejaus. Visi kartu, mokiniai ir mokytojai, giedojo giesmeles.

Adventas yra ne tik ramybės metas, bet ir maldos, gerų darbų bei pasninko laikas. Mokyklos darbuotojų ir parapijos CARITO iniciatyva nuvežta labdara Lieplaukės bendruomenei. Mokyklos socialinė pedagogė Rimos Jurevičiutė kartu su mokinių aktyvu aplankė senyvo amžiaus žmones, jiems padovanojo adventines dovanas, pasveikino. Mokykloje tęsiama tradicija dovanas – mokyklos bendruomenės suaukotą maistą – nuvežti į gyvūnų prieglaudą ,,Uodegėlę“.

Gruodžio 19 d. 1-4 klasių mokinius aplankė Kalėdų senelis, mokiniai, padedant mokytojoms Faustai Sabaliauskienei, Raimundai Gustienei, Editai Vitkienei ir Ritai Mineikienei, parengė menines programėles, kuriomis pasidžiaugė Kalėdų senelis ir gausus tėvelių būrys.

                      Advento renginius užbaigė įspūdinga tradicinė vakaronė ,,Prie balto Kūčių stalo‘‘, kurią vedė mokyklos maironiečiai.   Direktorė Danutė Juškienė uždegė ketvirtąją Advento Angelų žvakę, pasveikino šventės dalyvius, pristatė svečius: kleboną Sigitą Grigą, Degaičių seniūnijos kultūrinės veiklos vadybininkę Virginiją Vaidvilienę, mokyklos tarybos atstoves Indrą Bielskienę, Ligitą Japkinienę, Daivą Stančikienę. Visa mokyklos bendruomenė, kaip viena didelė šeima, susikibę už rankų, sukalbėjo maldą ,,Tėve mūsų‘‘. Kunigas Sigitas Grigas palaimino Kūčių stalą, pasveikino susirinkusiuosius. Dalijomės Kalėdaičiu išsakydami vieni kitiems linkėjimus. Tikybos mokytoja Virginija Vaidvilienė papasakojo Šv. Mykalojaus istoriją. Perskaitė Jėzaus laišką ir paragino mokinius Jėzaus gimtadienį švęsti kartu su Juo. Kiekviena klasė į popietę atėjo pasiruošę: 5-6 klasė pakvietė pašokti tradicinius adventinius ratelius, 7-8 klasė inscenizavo  ,,Angelo pasaką‘‘, dešimtokai papasakojo, kaip kitos šalys švenčia Kalėdas, Degaičių seniūnijos kultūrinės veiklos vadybininkė Virginija Keršienė priminė Kūčių vakaro būrimus. Maironiečiai deklamavo eiles, mokytoja Fausta Sabaliauskienė kartu su Muzikos studija dainavo  adventines ir kalėdines dainas, darbščių valgyklos darbuotojų, kurioms talkino ir mokyklos darbuotojai, dėka vaišinomės kūčių valgiais. Mokyklos direktorė apdovanojo mokinius ir mokyklos darbuotojus padėkos žodžiais ir dovanėlėmis už nuveiktus darbus, mokinius už pažangą moksle, pasiekimus neformaliojoje veikloje.

                      Išsiskyrėme visi džiugios, pakilios nuotaikos linkėdami prasmingų, Dievo palaimingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų.

                                                                                             Tikybos mokytoja Virginija Vaidvilienė


 

Prisijunk prie mūsų!

Dabar naršo

We have 28 guests and no members online